Napp – Bra eller Dåligt?

Är napp bra eller dåligt undrar många. Faktum är att åsikterna om napp är väldigt skilda. En del anser att man absolut bör undvika napp, medan andra anser att napp varit räddaren i nöden under småbarnsåren.

I denna artikel kommer vi ge dig mer information om vad det innebär att använda napp, och vad det finns för alternativ till napp. Fortsätt läsa nedan om du vill veta mer om för- och nackdelar med napp.

Ska jag ge barnet napp?

Få saker kan vara lika förvirrande som att vara nybliven förälder, och att be om råd är inte alltid till hjälp. Åsikterna om hur ett nyfött barn ska skötas och uppfostras är lika många som det finns föräldrar. Och trots att de flesta ger välmenande råd, så skiljer de sig ofta åt vitt och brett. 

En viktig sak att komma ihåg när det gäller råd om napp och andra liknande saker är att det är du/ni som föräldrar som ska ta beslutet, eftersom det är ni som känner ert barn bäst. Om ni däremot är osäkra på var ni står i frågan kan följande vara information vara användbar.

Råd från Socialstyrelsen

Enligt råd från Socialstyrelsen är det okej att ge napp till barnet redan på BB. Om man däremot vill amma, och amningen ännu inte är etablerad, då bör man avstå från napp enligt Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen råd om användning av napp har varit omtvistat. Representanter från Svenska barnläkarföreningen och Svenska barnmorskeförbundet har uttryckt oro för att tidig nappanvändning kan störa spädbarn från att etablera amningen ordentligt.

Napp kan rädda liv

Samtidigt finns det råd från Socialstyrelsen gällande napp och plötsligt spädbarnsdöd. Enligt studier som gjorts har man kunnat se ett att användning av napp kan minska risken för plötslig död hos spädbarn. 

Det finns inget exakt svar på vad detta beror på, men gissningsvis kan det handla om att barnets luftvägar är mer öppna när det använder nappen, eller att barn med napp sover lättare och därför vaknar till vid andningsstopp.

Men med tanke på hur ovanligt det är med plötslig spädbarnsdöd anser inte alla att det är motiverat att ge napp till nyfödda av denna anledning. Läs mer om Socialstyrelsens råd här.

Barnets sugreflex

När barn föds har de en stark sugreflex. Denna avtar med åldern och kan vara olika stark hos olika barn. Vissa barn har ett stort sugbehov och nöjer sig inte enbart med att suga vid måltider.

För den som ammar och har ett barn med stort sugbehov kan det kännas även svårt att räcka till.

Vissa barn vill gärna spendera mycket tid i famnen och suger gärna på bröstet även om det inte är hungrigt. Vid sådana situationer kan en napp ge barnet tröst.

Nappen kan naturligtvis inte ersätta den trygghet som barnet får av dig som förälder, men den kan ge dig ett andrum så att du som förälder får möjlighet att göra sånt som du behöver.

Om barnet suger på tummen

Barn som har en stark sugreflex och som inte får napp kan istället välja att suga på tummen. Ibland kan det dröja tills barnet är några månader gammalt innan det väljer att suga på tummen. Vissa barn väljer ett annat finger.

För och nackdelar med napp

Det finns både fördelar och nackdelar med att låta ditt barn använda napp. Här kan du läsa mer om fördelarna:

 • Den främsta fördelen är naturligtvis att barn som sover med nappen i munnen har visat sig ha mindre risk för plötslig spädbarnsdöd.
 • Ett barn som har stark sugreflex kan ta till tummen om den inte får napp, och det är ofta svårare att få barn att sluta att suga på tummen än att sluta med napp.
 • Om barnet använder napp kan det ge avlastning för en ammande förälder där barnet suger på bröstet som tröst.
 • Napp kan fungera som tröst om barnet börjar gråta medan ni befinner er i en situation där det inte är lätt att trösta. Till exempel vid bilkörning eller i matbutik.
 • Många barn sover bättre om det får ha napp.

Nackdelar med napp inkluderar:

 • Barnet kan vänja sig vid nappen och ha svårt att vara utan den.
 • Det är inte helt enkelt att få barn att sluta med napp.
 • Barn med napp riskerar att behöva tandställning om de inte slutar innan barnets permanenta tänder börjar växa ut.
 • Barn som har napp i munnen när de lär sig prata kan börja uttala ord otydligt eller felaktigt.
 • Ett barn som är van att använda napp kan vara svårt att trösta utan napp.
 • Det är lätt att barn vaknar av att de tappar nappen när de sover.

Det är du som bestämmer

Det är du som förälder som bestämmer om ditt barn ska använda napp eller inte oavsett vad Socialstyrelsen, läkare, barnmorskor och andra personer i din omgivning har för åsikt.

Om du bestämmer dig för att ge ditt barn napp, och det är villigt att ta emot nappen så kan det vara bra att ta följande i beaktande:

 • Ett gott tips, om du önskar amma, är att vara försiktig med att ge nappen under barnets första två veckor. 
 • Var noga med att inte ge barnet napp när det signalerar hunger eller liknande behov. Nappen är bra när barnet börjar skrika, men om det skriker av hunger bör det naturligtvis få mat i första hand.
 • Tänk på att barnet helst inte bör ha nappen i munnen hela tiden.
 • Försök att få ditt barn att sluta med napp innan det börjar utveckla talet så att det inte påverkar uttalet, och absolut senast innan barnet får permanenta tänder. 
Olika nappar att tänka på

Att tänka på när du köper napp

Det finns flera olika typer av nappar på marknaden, de varierar både i storlek modell och material.

Latex eller silikon

Numera är det mycket vanligt att nappar tillverkas i silikon, men för ett barn som tuggar mer på nappen kan latex vara ett mer passande alternativ.

Modell

Många barn kan bli lite extra förtjusta i en viss typ av napp och det är inte ovanligt att föräldrar upplever att barnet vägrar ta emot en annan variant. Om du hittar en specifik typ av nappar som ditt barn gärna använder så kan det därför vara ett gott tips att köpa hem några reserver i denna modell.

Hel och ren

När barnet är nyfött är det viktigt att du ser till att nappen är ren. Sterilisera gärna nappen genom att koka den eller med hjälp av annan steriliseringsmetod. När barnet är äldre behöver du inte göra det lika ofta, men nappen bör förstås hållas ren även för ett äldre barn. 

Se också till att nappen är hel. Nappar utsätts för slitage när de används under längre perioder, speciellt om barnet tuggar på den. För att kontrollera att ditt barns nappar är hela räcker det att du känner på dem. Prova att dra lite i napparna så att du ser att de är hela och sitter fast ordentligt.

Så, är nappar bra eller dåliga?

Det är helt enkelt upp till dig och ditt barn att avgöra. En del väljer att avvakta med napp för att fokusera på amningen, andra börjar med napp direkt. Oavsett om du väljer att bara använda napp när barnet ska sova, som tröst, istället för att barnet ska suga på tummen, eller inte alls så är det ditt beslut som förälder.

Det finns inget fel eller rätt här och oavsett vad ditt beslut blir i frågan så behöver du inte oroa dig för vad andra säger, skriver eller tycker. Det är vad du tycker som räknas!

Källor: